Ministerie van Veiligheid en Justitie

Innovatierechtsbestel.nl

Moderniseren is belangrijk. Bijvoorbeeld in de praktijk van het recht. Daarom wil het ministerie van Veiligheid en Justitie met dit portaal een overzicht bieden van wat juridische beroepsgroepen doen om hun werk te vernieuwen en te verbeteren. Het portaal is er ook om kennisdeling en samenwerking op dit gebied tussen de professionals in het rechtsbestel te stimuleren.

Er zijn drie hoofdrubrieken: ‘Gerechtelijke procedures’, ‘Buitengerechtelijke procedures’ en ‘Rechtsbestel’. Per rubriek komen onder meer ontwikkelingen, de Innovatieagenda en programma’s aan de orde, gericht op modernisering van het rechtsbestel. Ook treft u nieuwsberichten en een evenementenkalender aan. 

Heeft u zelf voorstellen om het rechtsbestel te verbeteren of kent u collega’s die innovatief werken? Onder 'Ideeën en Varia' kunt u dat het ministerie laten weten. Initiatieven kunnen worden opgenomen op dit portaal, dat zo uitgroeit tot een platform voor professionals.

 

Missie

 "Samen werken aan verbetering van de rechtspraktijk"

Evenementen

 

Terugblik bijeenkomst LinkedIn dialoog Innovatie Rechtsbestel
(9 december 2015)

Terugblik PLEIT 2015
(6 oktober 2015)

Terugblik KNB-congres
(2 oktober 2015)

Terugblik KEI-congres
(29 januari 2015)

Terugblik themadag Rechtsstatelijke Innovatie
(4 december 2014)

Terugblik Innovatie aan Zee
(27 november 2014)

Terugblik PLEIT2014
(7 oktober 2014)

Terugblik Innovatiecongres 
(25 juni 2014)